Service och Support

Supportärenden av enklare karaktär samt för service- & supportavtalskunder sköts av TRIADA: Kontakta oss. 

EPOS

Från 2022 hänvisar service- & supportärenden till EPOS Global Support enligt nedan. Varor som skickas till oss i garantiärende (ej returer) returneras alt. skickas vidare till EPOS enl. överenskommelse till en avgift.

> Till EPOS Global Support

+46 844 68 08 95
Öppettider: Mån-fredag: 08:00-17:00

Garanti
EPOS produkter har 2 års garanti från inköpsdatum, med undantag för Century-serien som har 3 års garanti. Fullständiga garantivillkor finner du här:

> EPOS Audio Garanti


Bose Professional
I första hand hävisar vi service- & supportärenden till Bose Professional Support:

> Till Bose Professional Support

+46 (0) 31 67 25 06
prosupport_scan@bose.com
Öppettider: Mån-torsdag: 08:00-17:00

Garanti
Bose Professional's produkter har 2 års garanti från inköpsdatum beroende på produkt.

 

ProDVX
I första hand hävisar vi service- & supportärenden till ProDVX Support:

> Till ProDVX Support

+31 (0)73 737 03 45
Öppettider: Mån-torsdag: 08:00-17:00

Garanti
ProDVX produkter har 2-3 års garanti från inköpsdatum beroende på produkt.

Skapa ett ärende